Wäiriewen
Wäiriewe
Weinrebe
(pied de) vigne cep
grapevine
videira cepa
mäi Papp huet eng Wäirief bei d' Pergola 1 geplanzt
déi krank Wäiriewe goufe vum Wënzer duerch neier ersat
Rief
Riefstack