Wäissflilleksséischmuebelen
Chlidonias leucopterus