1
weit Distanz
long distance loin
long distance far
longo distância longe
dat war e wäite Wee, mee et huet sech gelount, bis heihin ze kommen!
vill Frontaliere musse wäit fueren, fir op hir Aarbecht ze kommen
gehei de Ball esou wäit , 1 wéi s de kanns!
et war wäit a breet kee Mënsch ze gesinn et war néierens e Mënsch ze gesinn
mat Frëndlechkeet kënnt ee meeschtens méi wäit ewéi mat Grant mat Frëndlechkeet erreecht ee méi ewéi mat Grant
2
vu wäit / vu Wäitem
von Weitem
de loin d'un lieu éloigné
from far away from afar
de longe de um lugar distante
si hunn esou gebrëllt, datt ee se scho vu wäit héieren huet
vu Wäitem huet een den Dimmer héieren
3
bei Wäitem
bei Weitem
de loin de beaucoup
by far
de longe com grande diferença
eis Ekipp huet bei Wäitem net esou gutt gespillt ewéi déi leschte Kéier
weidenaffen
VEREELZT