Wallissen
Wallisse
Koffer Reisekoffer
valise bagage
suitcase
mala de viagem
hues du deng Wallis scho gepaakt?
mir hunn d' Gezei 1 séier an d' Wallisse 1 gedruddelt
d' Leit 1 sëtzen op de Wallissen d' Leit 1 si prett, fir sech all Moment a Sécherheet ze bréngen
Koffer