Wampessen
Wampesse
EGS
Wanst Bauch
panse bedaine
pança bandulho
wat huet deen e Wampes kritt!
iwwer d' Feierdeeg 1 hu mer eis schéin de Wampes gelueden iwwer d' Feierdeeg 1 hu mer vill giess