Wandstäerkten
Wandstäerkte
Windstärke
force du vent
wind force
força do vento
wann d' Wandstäerkt 1 ze héich ass, ass et verbueden, um Séi ze seegelen