Wanteren
Wantere
Winter
hiver
winter
inverno
am Wanter gëtt et fréi däischter
mat engem Tank Mazout komme mer gutt iwwer de Wanter
dëst Joer waren d' Leit 1 schonn am Oktober an de Wanter gekleet dëst Joer haten d' Leit 1 schonn am Oktober Wantergezei un
de Pätter ass gutt duerch de Wanter komm de Pätter ass am Wanter net krank ginn