Wartesäll
Wartezimmer Wartesaal
salle d'attente
waiting room
sala de espera
setzt Iech nach ee Moment an de Wartesall , 1 d' Doktesch 1 kënnt gläich!
well den Zuch Verspéidung hat, souz ech eng hallef Stonn am Wartesall
Salle d'attente