wässrig
dilué sans goût
watery thin
aguado insípido
en Ierzebulli däerf net wässereg sinn
du kanns dach de Gäscht keng esou wässereg Britt zerwéieren!
mat dengem Gespréich iwwer Fierkelshämmche méchs de mir de Mond wässereg mat dengem Gespréich iwwer Fierkelshämmche méchs de mir Gloscht
d' Bomi 1 huet mat wässeregen Aen nogelauschtert, wéi hiren Enkel d' Mammendagslidd 1 gesongen huet d' Bomi 1 huet mat Tréinen an den Aen nogelauschtert, wéi hiren Enkel d' Mammendagslidd 1 gesongen huet