Wéckelen
Wéckele
Wickel Umschlag
compresse (humide)
(wet) compress
compressa (húmida)
kal Wéckele sinn en effikasst Mëttel bei Féiwer