hunn
geweecht
intransitiv
weichen weich werden
tremper
to soak
ficar de molho
d' Lënse 1 mussen eng Nuecht weechen , 1 éier s de se kachs
de Fleck ass net erausgaangen, well ech d' Blus 1 net laang genuch weeche gelooss hunn