hunn
geweet
transitiv
1
weiden
pâturer paître
to graze to eat
pastar
looss d' Ranner 1 an eng aner Perch, se hunn alles geweet
intransitiv
2
weiden
pâturer paître
to graze to feed
pastar
dem Bauer seng Ranner hunn eng grouss Perch fir ze weeden