Weesekanner
Waise Vollwaise
orphelin(e) de père et de mère
orphan
órfão órfã que perdeu pai e mãe
well se keng eege Kanner konnt kréien, huet d' Koppel 1 e Weesekand adoptéiert
hien huet sech et zur Aufgab gemaach, de Weesekanner ze hëllefen