1
weh schmerzend
douloureux endolori
sore painful
dorido que dói
du kanns däi wéie Fanger am Kamillentéi bueden
2
wéi hunn
Schmerzen haben
avoir mal (à) physiquement
to be in pain to have an ache to hurt
ter dores (de) no corpo
gëschter hat ech de ganzen Dag de Kapp wéi
hues de nach wéi ? 1
wann s de laang virum Computer sëtz, kriss de d' Ae 1 wéi