Weien
Weie
Relioun
Weihe einer Person
ordination consécration d'une personne
ordenação consagração de uma pessoa
no der Wei huet de Geeschtlechen d' Primiz 1 a senger Por gefeiert
deen neie Bëschof huet d' Wei 1 vu sengem Virgänger empfaangen