Weichen
Weiche
Weiche Schienenvorrichtung
aiguillage aiguille dispositif des rails
points railway
agulhagem agulha sistema de carris
den Zuch ass aus de Schinne gesprongen, well d' Weiche 1 falsch gestallt waren
mat dëser Decisioun huet d' Regierung 1 d' Weiche 1 fir d' Reform 1 am Enseignement gestallt mat dëser Decisioun huet d' Regierung 1 d' Richtung 1 vun der Reform am Enseignement festgeluecht