Weidemeesen
Weidemeese
Parus montanus
Weidenmeise
mésange boréale
willow tit
chapim-sibilino
wéi laang bréien d' Weidemeesen 1 ? 1