VEREELZT
sperrangelweit
grand (ouvert)
wide open
(aberto) de par em par
wéi ech heemkoum, stoung d' Viischt 1 Dier weidenaffen op
grouss
wäit
VEREELZT
weidenaffen
grouss
wäit