1
weiter weiterhin
encore à l'avenir
further in the future
ainda de futuro também daqui em diante
wann s du dech weider esou stress, da kriss de nach e Moschwier!
dat ass eng flott Initiativ, déi mir och weider ënnerstëtzen
weiderhin
2
net weider
nicht weiter nicht mehr nicht länger
pas davantage
not further no more no longer
não mais
kommt, mir ginn elo net weider op déi quokeleg Fro do an!
mir kënnen elo net weider waarden
3
weider net
nicht weiter nicht besonders
pas particulièrement
not particularly not all that
não muito
déi kleng Verspéidung ass weider net schlëmm
4
weider keen (ewéi)
niemand (außer)
personne d'autre (que)
nobody (else) but
ninguém (senão)
et war weider keen do ewéi d' Membere 1 vum Kommitee
soss keen (ewéi)
5
weider näischt
nichts weiter
rien
nothing (else)
nada
den Dokter huet weider näischt fonnt
wéi ech mat der schlechter Prüfung heemkomm sinn, hu meng Eltere weider näischt gesot
6
weider näischt ewéi
nichts außer
rien d'autre que
nothing (else) but
nada senão
ech hunn am Gaart weider näischt ewéi steiwe Buedem
hie mécht weider näischt ewéi de ganzen Dag domm schwätzen
soss näischt ewéi
1
weider
weiderhin
4
weider keen (ewéi)
soss keen (ewéi)
6
weider näischt ewéi
soss näischt ewéi
zousätzlech