1
weiter zusätzlich
supplémentaire
additional
suplementar adicional
mir huelen nach e weidere Member an de Jury op
domat hu mer nach e weidere Problem
zousätzlech
2
weiter nachfolgend
ultérieur à venir
further coming
ulterior seguinte
elo erklären ech Iech de weideren Oflaf vum Programm
3
ouni Weideres
ohne Weiteres
sans problème sans contestation
without further ado
sem mais sem contestação
hie war ouni Weideres mat eiser Decisioun averstanen
4
bis op Weideres
bis auf Weiteres
jusqu'à nouvel ordre
for the time being until further notice
até nova ordem
bis op Weideres fuere mer mat dëser Method virun
5
des Weideren
des Weiteren
en outre par ailleurs
furthermore in addition
além disso por outro lado
et ass des Weideren onverständlech, datt déi betraffen Awunner vun esou enger Aktioun net a Kenntnis gesat goufen
des Weidere misst een doriwwer nodenken, ob dës Approche nach zäitgeméiss ass
1
weider
zousätzlech
weiderhin