hunn
weidergedriwwen
transitiv
vorantreiben
faire avancer faire progresser
to push ahead to speed up
fazer avançar fazer progredir
dee Projet soll d' Entwécklung 1 vun den alternativen Energië weiderdreiwen