hunn
weidergeféiert
weidergefouert
transitiv
weiterführen fortsetzen
continuer à gérer une entreprise, un commerce continuer à pratiquer une activité
to carry on with to continue (to run)
dar seguimento a continuar uma empresa, um negócio, uma atividade
eis Nopesch féiert de Familljebetrib zesumme mat hire Geschwëster weider
déi jonk Generatioun féiert déi al Traditioune weider
viruféieren
weiderféieren
viruféieren
poursuivéieren