sinn
weidergeflunn
intransitiv
weiterfliegen
reprendre le vol
to fly on to continue one's flight
retomar o voo
eise Fliger ass nëmme tëschegelant a flitt gläich nees weider