hunn
weiderverkaaft
weiderverkaf
transitiv
weiterverkaufen
revendre
to resell to sell on
revender
eisen Noper keeft al Autoen, restauréiert se a verkeeft se weider