hunn
weiderverlount
transitiv
weitervermieten
sous-louer
to sublet
sublocar subarrendar
well ech d' Garage 1 beim Appartement net brauch, hunn ech se weiderverlount