hunn
weiderverschafft
transitiv
weiterverarbeiten
transformer vers un produit final
to process (further)
transformar num produto final
den Offall gëtt zortéiert, zerklengert an duerno weiderverschafft