hunn
weidergezielt
transitiv
1
weitererzählen fortfahren zu erzählen
continuer à raconter reprendre (l'histoire)
to continue telling to carry on telling
continuar a contar retomar (a história)
hal dech emol zeréck a looss hien (d'Geschicht) weiderzielen ! 1
virunzielen
weidererzielen
weiderverzielen
2
weitererzählen weitersagen
rapporter répéter
to repeat to pass on
contar repetir
dat gëtt net weidergezielt ! 1
virunzielen
viruverzielen
weidererzielen
weidersoen
weiderverzielen
1
weiderzielen
virunzielen
weidererzielen
weiderverzielen
2
weiderzielen
virunzielen
viruverzielen
weidererzielen
weidersoen
weiderverzielen