Weieren
Weiere
Weiher Teich
étang
pond
lago lagoa
mir hunn hannen am Gaart e klenge Weier ugeluecht
dëst Joer hu mer vill Kauzekäpp an eisem Weier