Weiwaasseschdëppercher
Weihwasserschale
petit bénitier mural
small holy-water stoup
(pequena) pia de água benta
am Weiwaasseschdëppche läit eng Strauss Pällem fir ze seenen
meng Bomi hat ëmmer e Weiwaasseschdëppchen aus Parzeläin iwwerem Nuetsdësch hänken