weil
parce que car
because as
porque pois visto que
d' Verhandlunge 1 sinn ausgesat ginn, well den Ugeklote krank ginn ass
well ech net genuch Sue bei mer hat, hunn ech en Akkont vu fofzeg Euro ginn