wollen Woll...
en laine de laine
woollen
de lã
et ass kal dobaussen, déi deng wëlle Mutz un!
ech dinn dee wëllene Pullover net méi un, well e kraazt