Wëll Schwäin
Sus scrofa
Wildschwein
sanglier
wild boar
javali
d' Wëll Schwäi 1 sinn no der Gebuert vun deene Jongen immens aggressiv, esou datt an Europa reegelméisseg Mënschen duerch Ugrëff stierwen