Weltkricher
Weltkrieg
guerre mondiale
world war
guerra mundial
meng Grousselteren hunn zwee Weltkricher iwwerlieft