Welträicher
Weltreich
empire mondial
empire
império mundial
England huet iwwer e Welträich regéiert