hunn
gewant
reflexiv
sech wenden un
sich wenden an
s'adresser à avoir recours à
to turn to for help, for information
dirigir-se a recorrer a
dem Heeschemann ass soss näischt iwwereg bliwwen, wéi sech un den Aarmebüro ze wenden
sech adresséieren un
sech riichten un
sech wenden un
sech adresséieren un
sech riichten un