Wéngerten
Wéngerte
Weinberg
vignoble vigne
vineyard
vinha vinhedo
de Wënzer huet dëse Wéngert nei ugeplanzt
eist Duerf läit matzen an de Wéngerten