windschief
tordu de travers
warped not straight
torto de través
d' Rumm 1 vun der Dier ass wënsch
hien huet wënsch dragekuckt hien ass schlecht gelaunt