Wëssenschaftlerinnen
Wëssenschaftlerinne
Wissenschaftlerin
scientifique femme
cientista mulher
déi studéiert Wëssenschaftlerin analyséiert d' Zesummenhäng 1 tëschent dem Wuesstum vun der Weltbevëlkerung an dem Klimawandel