mam Dativ
westlich (von)
à l'ouest de
west of
a oeste de
westlech vum Park entsteet en neie Quartier