wichtig
important essentiel, sérieux
important
importante essencial, sério
ech muss nach haut iwwer eng wichteg Saach mat der schwätzen
ech hu keng Zäit, ziel mer just dat Wichtegst ! 1
bedeitend