Wicken
Wicke
1
Docht
mèche d'une bougie, d'une lampe
wick
mecha de uma vela, de um candeia
iergendee Spëtzbouf huet d' Wick 1 vun der Käerz ofgeschnidden
wou kritt een nach Wicke fir e Kenki ze kafen?
2
Zündschnur Lunte
mèche d'un explosif
fuse for explosives
mecha de um explosivo
esoubal d' Wick 1 vum Knuppert brennt, muss een e fale loossen
Zündschnouer
3
EGS
Joint
joint cigarette de haschisch
joint cannabis cigarette
charro cigarro de haxixe
ech hu gëschter e puer Jugendlecher erwëscht, wéi se sech eng Wick gedréit hunn
Joint
Titchen
4
Wehe Schneewehe
congère
snowdrift
acumulação de neve provocada pelo vento
wéi et deslescht esou vill geschneit hat, ware mir mam Auto an enger Wick stieche bliwwen
Schnéiwick
2
Wick
Zündschnouer
3
EGS
Wick
Joint
Titchen
4
Wick
Schnéiwick