kee Pluriel
lebenslanges Wohnrecht
droit d'habitation à vie viager
right of residence for life
direito de habitação vitalício
eis Nopesch kann am Haus wunne bleiwen, well se de Widdem drop huet