kee Pluriel
Widerruf
révocation annulation
withdrawal revocation
revogação anulação
mam Widderruff vum neie Reglement ass dat aalt nees automatesch a Kraaft