1
Widderspréch
Widerspruch Widersprüchlichkeit
contradiction inconséquence
contradiction
contradição inconsequência
a senger Argumentatioun si mir e puer Widderspréch opgefall
déi Persoun ass een eenzege Widdersproch déi Persoun ass total inkonsequent
Kontradiktioun
2
am Widdersproch zu
im Widerspruch zu
en contradiction avec en opposition avec
in contradiction with
em contradição com
déi Mesurë stinn am Widdersproch zu eisem Programm
1
Widdersproch
Kontradiktioun