widerwillig
réticent résistant à contrecœur, de mauvaise grâce
relutante contrariado contrariadamente, de má vontade
deng widderwëlleg Reaktioun huet mer gewisen, datt s de net mat mir averstane bass
d' Bouwe 1 sinn nëmme widderwëlleg mat hirer Mamm akafe gaangen