Wiechter
Wächter
gardien garde, veilleur
watchman guard (lighthouse) keeper
guarda segurança, vigilante
wéi ech mäi Schlëssel vergiess hat, huet de Wiechter mer d' Dier 1 opgespaart
fréier huet e Wiechter an deem Phar gelieft
zwee Onbekannter sinn an de Musée agebrach an hunn de Wiechter erschoss
Gardien
Wiechter
Gardien