verwelkt welk
fané
withered faded
murcho
soll ech déi wieleg Blummen op de Kompost geheien?
dës Blumme gi séier wieleg