Wielerschaften
Wielerschafte
Wählerschaft
électorat ensemble des électeurs
eleitorado conjunto dos eleitores
den Deputéierten hëlt sech reegelméisseg Zäit fir seng Wielerschaft