Dativ
wem
qui (est-ce que)
who whom
quem (é que)
wiem gehéiert dës Jackett?
mat wiem schwätzen ech?