Wierer
Wehr Stauanlage
seuil de déversement barrage
weir
açude
bei der Mille gëtt d' Baach 1 duerch e Wier gestaut, fir datt d' Millerad 1 genuch Waasser kritt